Om een Turks diploma uit het hoger onderwijs te kunnen waarderen controleren we de accreditatie van de instelling.

Accreditatie van de instelling

De Raad voor Hoger Onderwijs, de YÖK, moet de staatsuniversiteiten en non-profit foundation universities accrediteren:

Kwaliteitszorg

In mei 2014 is de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), in het Engels Higher Education Quality Council (HEQC), opgericht voor de vernieuwing en erkenning van het Turks hoger onderwijs.

Sinds 2020 voert het YÖKAK een Institutioneel Accreditatieprogramma (IAP) uit. Instellingen kunnen via het IAP accreditatie krijgen voor 2 of 5 jaar. De kwaliteitscontrole wordt zowel via zelf-evaluatie als externe controles uitgevoerd. Instellingen kunnen er ook voor kiezen om een individuele opleidingsaccreditatie te krijgen. Dit is niet verplicht.