In onderstaande tabel kun je het niveau van Syrische diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Syrisch diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Syrische diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau

Basic Education Certificate

شھادة الدراسة التعلیم الأساسي

2 jaar havo 2 2

Vocational Secondary Education Certificate

الشھادة الثانویة المھنیة

een mbo-diploma niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3

Technical Diploma Certificate

شھادة دبلوم تقاني

een mbo-diploma niveau 4 4 4

Certificate of Associate Degree

شھادة مساعد المجاز

een mbo-diploma niveau 4 4 4

Certificate of Licensed Assistant

شھادة مساعد المجاز

een mbo-diploma niveau 4 4 4

General Secondary Education Certificate

شھادة الدراسة الثانویة العامة

een havodiploma 4 4

Bachelor / الإجازة

(duur: 4 jaar)

een bachelor in het hbo of 2 jaar wo 6 6

Bachelor / الإجازة

in architectuur, engineering, tandheelkunde, farmacie en diergeneeskunde

een bachelor in het wo 6 6

Bachelor / الإجازة

in geneeskunde

1 jaar van een 3-jarige master geneeskunde in het wo 7 7
Master / الماجستیر een 1-jarige master in het hbo of wo 7 7

Let op:

  • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.