• Land: Syrië (سوریا , officieel: Syrische Arabische Republiek). Vanaf 2011 is er een oorlog in Syrië met ingrijpende gevolgen voor de mensen die er wonen. Studenten kunnen bijvoorbeeld niet altijd naar school gaan. Syriërs hebben niet of nauwelijks de kans om te studeren.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs:
  • Basis- en voortgezet onderwijs: het Ministerie van Onderwijs (Ministry of Education - MoED).
  • Hoger onderwijs: het Ministerie van Hoger Onderwijs (Ministry of Higher Education - MoHE). De Council for Higher Education is de Raad voor Hoger Onderwijs.
  • Leeftijd leerplicht: 6-15 jaar (basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs).
  • Voertaal onderwijs: Arabisch; sommige masteropleidingen zijn in het Engels.
  • Schooljaar: september tot en met juni.
  • Schoolexamens voortgezet onderwijs: meestal zijn de eindexamens voor de bovenbouw voortgezet onderwijs in juni.
  • Academisch jaar: september tot en met juni.

Let op: het is moeilijk om aan informatie te komen door de oorlog in Syrië. We beschrijven het Syrische onderwijssysteem in het algemeen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met ons.