Terug naar boven

Om een Syrisch diploma uit het hoger onderwijs te kunnen waarderen controleren wij de erkenning van een onderwijsinstelling.

Erkenning van de onderwijsinstelling

Een lijst van erkende Syrische universiteiten en higher institutes kun je vinden:

Kwaliteitszorg

De Syrische overheid zorgt voor de kwaliteit van het onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het Ministerie van Hoger Onderwijs is dat voor instellingen in het hoger onderwijs.

In Syrië is op dit moment geen systeem voor accreditatie van opleidingen.