Beoordelingen bovenbouw voortgezet onderwijs

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs verschillen de beoordelingen per richting. Voor het General Secondary Education Certificate heb je beoordelingen per profiel:

  • het letterenprofiel; en
  • het exacte profiel.

Leerlingen slagen voor hun diploma met een minimaal aantal punten. Het minimaal en maximaal aantal punten dat ze kunnen halen staat op het diploma. In de tabel hieronder staat het minimum en maximum aantal punten per profiel dat leerlingen in een bepaald schooljaar konden halen.

Profiel Schooljaar 2009-2010 tot nu Tot en met schooljaar 2008-2009
Letteren

minimaal 118 punten

maximaal 280 punten

minimaal 102 punten

maximaal 240 punten

Exact

minimaal 116 punten

maximaal 290 punten

minimaal 104 punten

maximaal 260 punten

Technische middelbare scholen gebruiken hetzelfde systeem voor het Vocational Secondary Education Certificate. Ook op dit diploma staat het minimaal en maximaal en aantal punten dat studenten in dat schooljaar konden halen.

Beoordelingen middelbaar beroepsonderwijs

De intermediate institutes beoordelen de resultaten in het Syrische middelbaar beroepsonderwijs met percentages, net als in het hoger onderwijs. Studenten moeten minimaal 50% hebben behaald om te slagen voor dat vak.

Resultaat Omschrijving Betekenis
85-100% إمتياز uitstekend
75-84 % جيد جداً zeer goed
65-74 % جيد goed
50-64 % مقبول voldoende
0-49% راسب onvoldoende

Beoordelingen hoger onderwijs

In het Syrisch hoger onderwijs kunnen de beoordelingssystemen per instelling en opleiding verschillen. De meeste hogeronderwijsinstellingen beoordelen studieresultaten met percentages, zie de tabellen hieronder.

Beoordelingen bachelor

Resultaat Omschrijving Betekenis
90-100% شرف met eer (honours)
80-89% إمتياز uitstekend
70-79% جيد جداً zeer goed
60-69% جيد goed
50-59% مقبول voldoende
0-49% راسب onvoldoende

Beoordelingen master en doctor (PhD)

Resultaat Omschrijving Betekenis
95-100% شرف met eer (honours)
85-94% إمتياز uitstekend
75-84% جيد جداً zeer goed
65-74% جيد goed
60-64% مقبول voldoende
0-59% راسب onvoldoende