In onderstaande tabel kun je het niveau van Poolse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Pools diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Poolse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma PRK EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau III - nieuw systeem III 3 een mbo-diploma niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3
Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau IV nieuw systeem IV 4 een mbo-diploma niveau 3 of 4 3 of 4 3 of 4
Dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe (diploma van bevestigde beroepskwalificatie) – oud systeem IV 4 een mbo-diploma niveau 3 of 4 3 of 4 3 of 4
Świadectwo ‎ukończenia technikum (certificaat van afronding van het technikum) IV 4 een havodiploma voor het algemeen vormende deel 4 4
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (certificaat van afronding van het algemeen lyceum) IV 4 een havodiploma 4 4
Świadectwo dojrzałości (maturiteitscertificaat) IV 4 een vwo-diploma 4+ 4
Dyplom ukończenia kolegium (diploma van afronding van een college) V 5 3 jaar hbo 5 5
Dyplom inżynier VI 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Dyplom licencjat VI 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Dyplom magister VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Dyplom magister inżynier VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Dyplom ukonczenia jednolitych studiów magisterskich (diploma van afronding van een geïntegreerde masterstudie) VII 7 een hbo-master of wo-master 7 7

Dyplom lekarz/ lekarz dentysta/ lekarz weterynarii (diploma arts/ tandarts/dierenarts)

VII 7 een wo-master 7 7

Let op:

  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.