Terug naar boven

Het Poolse Kwalificatieraamwerk

Sinds 2016 is er een Pools kwalificatieraamwerk, het Polska Rama Kwalificacji (PRK). Het PRK heeft 8 niveaus, net als het Europese en Nederlandse kwalificatieraamwerk.

Cijfers PRK-niveaus

Op de nieuwere diploma’s staat altijd een logo met het PRK-niveau:

  • De Romeinse cijfers staan voor volledige kwalificaties (diploma’s). Bijvoorbeeld: PRK-VI is een bachelor (kwalificatieniveau 6).
  • De Arabische cijfers staan voor deelkwalificaties, zoals certificaten van postacademische cursussen of bedrijfscursussen. Bijvoorbeeld PRK-6.

Op de website van het Poolse ministerie staat er ook informatie over in het Engels, zie Polish Qualifications Framework (PQF) and European Qualifications Framework (EQF).

Het Geïntegreerde Kwalificatiesysteem

Er is ook een register van alle diploma’s en beroepskwalificaties die je in het Poolse onderwijs kunt behalen. Dit Poolse Geïntegreerde Kwalificatiesysteem heet Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).