• Land: Polen (Polska) heet officieel de Republiek Polen (Rzeczpospolita Polska).
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (Ministerstwo Edukacji i Nauki) is verantwoordelijk voor alle soorten onderwijs.
  • Veranderingen: in 2016 is besloten dat er grote veranderingen nodig zijn in het basis- en voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs gaat van 6 jaar naar 8 jaar. Daardoor verandert ook het aansluitende onderwijs. Scholen voeren deze veranderingen langzaam in. In 2023 is het onderwijs helemaal aangepast.
  • Lid Europese Unie: sinds 2004.
  • Bolognaproces: sinds 1990 kunnen studenten bachelor- en masteropleidingen volgen. In 1999 heeft Polen de Bolognaverklaring getekend. Zie ook de pagina over Polen op de website van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA).
  • Internationale verdragen: Polen heeft in 2004 de Lissabon Erkenningsconventie bekrachtigd. Het land heeft met veel landen samenwerkingsverdragen, in het bijzonder met landen in Midden- en Oost-Europa.
  • Leeftijd leerplicht: 6 tot 18 jaar. Tot hun 15e jaar zijn kinderen verplicht de hele week (fulltime) onderwijs te volgen, 15- tot 18-jarigen mogen onderwijs in deeltijd volgen.
  • Voertaal onderwijs: vooral Pools. Polen heeft maar kleine aantallen minderheden. Er zijn enkele scholen die onderwijs in de minderheidstaal aanbieden. Meestal is dat Duits, maar ook Litouws, Oekra├»ens, Wit-Russisch, Rusyn/Lemko en Kasjoebisch gelden als minderheidstaal.
  • Schooljaar: van september (de eerste werkdag in september) tot en met juni.
  • Schoolexamens: de eindexamens zijn in mei.
  • Academisch jaar: van oktober tot en met juni. Er zijn 2 semesters.