Documenten voortgezet onderwijs

Diploma’s van het voorgezet onderwijs zien er altijd hetzelfde uit. Dat geldt ook voor de diploma’s van privéscholen.

Na het afronden van het voortgezet onderwijs ontvangen leerlingen:

  • het schooldiploma met cijferlijst;
  • het maturiteitscertificaat of een certificaat van de beroepskwalificatie als dit is behaald.

De Regionale Examen Commissie (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) reikt het maturiteitscertificaat uit. Een voorbeeld van het maturiteitscertificaat staat op de NAWA-website.

Let op: alleen het maturiteitscertificaat geeft toegang tot het hoger onderwijs in Polen. Als leerlingen niet slagen voor het maturiteitsexamen, krijgen ze alleen het świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (certificaat van afronding van het algemeen lyceum) van de school. Ze ontvangen dan niet het maturiteitscertificaat van de Regionale Examencommissie (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).

Documenten hoger onderwijs

Na het afronden van een opleiding in het hoger onderwijs ontvangen studenten:

  • Een diploma. Afgestudeerden krijgen het diploma in het Pools en in een andere taal.
  • Een diplomasupplement. In verreweg de meeste gevallen krijgen de afgestudeerden het diplomasupplement in 2 talen.

Vaste gegevens op het diploma

In het hoger onderwijs zagen diploma’s er tot 2013 ook hetzelfde uit. Daarna is de vaste opmaak losgelaten. Er zijn wel strenge regels over de gegevens die op een diploma moeten staan. Deze regels staan in een Engelstalige pdf op de NAWA-website:
Necessary elements of a diploma of graduation of first-, second-, or long-cycle studies.

Zie ook de uitleg over het logo met het Pools kwalificatieraamwerk: Cijfers PRK-niveaus.

Diplomasupplement

In Polen is het diplomasupplement sinds 2005 verplicht voor bachelor-, master- en geïntegreerde masteropleidingen. Een voorbeeld van het Poolse diplomasupplement staat op de NAWA-website: Suplement do dyplomu.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.