Beoordelingen voortgezet onderwijs

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken de cijfers 1 tot en met 6, waarbij 2 de laagste voldoende is. Vaak staat er alleen een omschrijving en niet het cijfer.

Cijfer Omschrijving Betekenis
6 celujący uitstekend
5 bardzo dobry zeer goed
4 dobry goed
3 dostateczny voldoende
2 dopuszczający of mierny acceptabel of matig
1 niedostateczny onvoldoende

Cijfers maturiteitsexamen

De cijfers van het maturiteitsexamen hebben een eigen systeem: het gaat om resultaten van 0 tot 100%. Leerlingen moeten voor alle vakken minimaal 30% halen om te slagen.

Beoordelingen hoger onderwijs

De instellingen voor hoger onderwijs mogen zelf kiezen welk beoordelingssysteem ze gebruiken. Meestal gebruiken ze de cijfers 2 tot en met 5, waarbij 3 de laagste voldoende is. Soms maken ze een onderverdeling:

  • 2, 3, 3½, 4, 4½ en 5; of
  • 2, 3, 3+, 4, 4+ en 5.
Cijfer Omschrijving Betekenis
5 bardzo dobry zeer goed
4+ of dobry plus of plus dobry of ponad dobry goed plus of plus goed of meer dan goed
4 dobry goed
3+ of dosc dobry of plus dostateczny of dostateczny plus goed genoeg of voldoende plus
3 dostateczny voldoende
2 niedostateczny onvoldoende
- zaliczono behaald (pass)

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Poolse hogeronderwijsinstellingen gebruiken het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) voor hun opleidingen. Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar. De standaardeisen zijn:

  • 180 of 210 studiepunten voor een bacheloropleiding;
  • 90 of 120 studiepunten voor een masteropleiding.

Uitzondering:

  • 270 tot 360 studiepunten voor lange cyclus-opleidingen.

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.