Om een Pakistaans diploma uit het hoger onderwijs te kunnen waarderen controleren wij het volgende:

  • erkenning van de onderwijsinstelling; en soms
  • accreditatie van de onderwijsinstelling en opleiding.

Erkenning van de onderwijsinstelling

Op de website van de Higher Education Commission (HEC) vind je een overzicht van erkende hogeronderwijsinstellingen. Als een instelling niet in het overzicht staat, is de erkenning niet in orde.

Let op: op de HEC-website kun je ook vinden welke campussen van deze hogeronderwijsinstellingen erkend zijn, zie ‘HEC recognized campuses’.

Accreditatie van de onderwijsinstelling en opleiding

Bij opleidingen voor gereglementeerde beroepen is het belangrijk dat de instelling en opleiding geaccrediteerd zijn. Dat is ook zo voor een aantal andere studierichtingen. Er zijn accreditation councils (besturen voor accreditatie) die de accreditatie van instellingen en opleidingen regelen.

Bij het waarderen van een Pakistaans diploma is het belangrijk om te controleren of er een accreditation council voor de studierichting bestaat. En zo ja, om de instelling en opleiding vervolgens op te zoeken op de website van de accreditation council.

Via de HEC-website vind je een overzicht van websites van accreditation councils. Op de website van een accreditation council staat meestal een overzicht van instellingen en de opleidingen die zij mogen aanbieden.