Beoordelingssysteem voortgezet onderwijs

Er is geen nationaal beoordelingssysteem voor het voortgezet onderwijs. De boards voor het voortgezet onderwijs hebben elk hun eigen manier om schoolresultaten te beoordelen. Vaak lijken die systemen wel op elkaar. Ze beoordelen de resultaten van leerlingen meestal als volgt:

  • Elk vak krijgt een score tussen 0 en 100.
  • De scores van alle vakken tellen ze bij elkaar op, dat is de totaalscore.
  • Deze totaalscore delen ze door de hoogst mogelijke totaalscore (meestal 1100).
  • Hier komt een percentage uit.
  • Ze vermelden dit percentage als een letter (grade) op het diploma en/of de cijferlijst.

Het beoordelingssysteem van de Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad (FBISE) is bijvoorbeeld zo:

Letter (Grade) Percentage Omschrijving Betekenis
A1 80-100 Exceptional Buitengewoon
A 70-79 Excellent Uitstekend
B 60-69 Very good Zeer goed
C 50-59 Good Goed
D 40-49 Very fair Ruim voldoende
E 33-39 Fair Voldoende
F 0-32 Fail Onvoldoende

Let op: vaak vermelden boards alleen de grade op het diploma en/of de cijferlijst, niet het percentage. Soms maken ze onderscheid tussen een internal grade (het resultaat van de schoolexamens) en een external grade (het resultaat van de board-examens). Om het niveau van een diploma te bepalen, kijken wij alleen naar het resultaat van de board-examens.

Beoordelingssysteem hoger onderwijs

In het hoger onderwijs kunnen de beoordelingssystemen per instelling verschillen. Veel hogeronderwijsinstellingen gebruiken het volgende systeem om studieresultaten te beoordelen:

Percentages Classificatie Betekenis
80-100 Distinction Met onderscheiding
60-79 Division I 1e klasse
45-59 Division II 2e klasse
33-44 Division III 3e klasse
0-32 Fail Onvoldoende

Let op:

  • In plaats van ‘division’ gebruiken sommige instellingen de term ‘class’.
  • Vaak kun je informatie over de betekenis van beoordelingen vinden op de achterkant van de cijferlijst.