In onderstaande tabel kun je het niveau van Oekraïense diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Oekraïens diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Oekraïense diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Politieke situatie

In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en de gevolgen daarvan zijn nog onzeker. De politieke situatie van het land kan gevolgen hebben voor het onderwijs.

Diploma NQF Vergelijkbaar met

Svidotsvo pro zdobuttja bazovoj serednjoj osviti - Cвідоцтво про здобуття базової середньої освіти
(Certificaat van lager voortgezet onderwijs)

2 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs

Svidotstvo pro zdobuttja povnoj zahalnoj serednjoj osviti - Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (Certificaat van volledig algemeen voortgezet onderwijs)
(vanaf 2019)

3 ruim een havodiploma

Atestat pro povnu zahalnu serednju osvitu - Атестат про повну загалну середню освiту
(Getuigschrift volledig algemeen voortgezet onderwijs)

(tot 2019)

3 ruim een havodiploma
Dyplom molodsjoho bakalavra - Диплом молодшого бакалавра
(Diploma van junior bachelor)
5 een associate degree of 2 jaar hbo
Dyplom molodsjoho spetsialista - Диплом молодшого спеціаліста
(Diploma van junior specialist)
- meestal een associate degree of 2 jaar hbo
Dyplom bakalavra - Диплом бакалавра
(Bachelordiploma)
6 een hbo-bachelor of wo-bachelor

Dyplom spetsialista - Диплом спеціаліста
(Specialistdiploma)

(5 jaar)

- een wo-bachelor of een hbo-master
Dyplom mahistra - Диплом магiстра
(Masterdiploma)
7 een wo-master of hbo-master

Let op: