Diploma Vergelijkbaar met
Basic Education Certificate 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs
National Technical Certificate (NTC) een mbo-diploma niveau 2 of 3
National Business Certificate (NBC) een mbo-diploma niveau 2 of 3
Advanced National Technical Certificate (ANTC) een mbo-diploma niveau 3 of 4
Advanced National Business Certificate (ANBC) een mbo-diploma niveau 3 of 4
National Diploma (ND) een mbo-diploma niveau 4
West African Senior School Certificate van de WAEC met een C6 of hoger in minimaal 6 vakken een havodiploma
Senior School Certificate van de NECO met een B3 of hoger in minimaal 6 vakken een havodiploma
Higher National Diploma (HND) een associate degree of 2 jaar hbo
Bachelor's degree ( : 4 jaar) een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor's degree (duur: 5 jaar) een hbo-bachelor of een wo-bachelor
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) een wo-bachelor
Postgraduate diploma Neem contact op voor een diplomawaardering
Master's degree Neem contact op voor een diplomawaardering
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.