Nederlands diploma NLQF-niveau EQF-niveau
Vmbo-diploma (bb) 1 1
Mbo-diploma niveau 1 1 1
Vmbo-diploma (kb, gl of tl) 2 2
Mbo-diploma niveau 2 2 2
Mbo-diploma niveau 3 3 3
Mbo-diploma niveau 4 4 4
Havodiploma 4 4
Vwo-diploma 4+ 4
Associate degree 5 5
Bachelor (hbo) 6 6
Bachelor (wo) 6 6
Master (hbo) 7 7
Master (wo) 7 7
Doctor 8 8

Let op:

  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Voor meer informatie, zie Kwalificatieraamwerken.