Een kwalificatieraamwerk laat zien welke diploma’s en graden je binnen het hoger onderwijs kunt behalen. Van deze onderwijskwalificaties worden de leerresultaten kennis en vaardigheden beschreven. Op deze manier is het makkelijker om kwalificaties te laten erkennen, waardoor studenten en werkzoekenden sneller door kunnen stromen naar studie en werk.

Nationaal kwalificatieraamwerk

In een nationaal kwalificatieraamwerk worden specifieke kwalificaties in 1 van de 8 niveaus ondergebracht. Studenten kunnen deze kwalificaties behalen in het voortgezet, hoger en beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en buiten het reguliere onderwijs. Nadat een individueel land zijn kwalificaties in een nationaal raamwerk heeft ondergebracht, beoordeelt de Europese Commissie het raamwerk en kan het aan het overkoepelende EQF worden gekoppeld. Dit zogenaamde referencing process is een belangrijke stap waardoor je de diverse niveaus van kwalificaties uit verschillende landen met elkaar kunt vergelijken.

In Nederland gebruiken we 2 nationale kwalificatieraamwerken:

  • het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF);
  • het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs.

Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF)

Het Nederlands kwalificatieraamwerk (Dutch Qualification Framework, NLQF) is gebaseerd op het overkoepelend Europees kwalificatieraamwerk (European Qualifications Framework, EQF). Het NLQF bestaat uit 8 kwalificatieniveaus en 1 instroomniveau.

Nationaal Coördinatiepunt

Sinds 2012 is het NLQF officieel aan het EQF gekoppeld en heeft Nederland een Nationaal Coördinatiepunt dat verantwoordelijk is voor het inschalen van kwalificaties. Het Nationaal Coördinatiepunt beoordeelt (volgens een vaste procedure) het NLQF-niveau, vooral van diploma’s die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald.

Meer informatie over het NLQF staat op de website van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF), zoals een schematisch overzicht van de koppeling van het NLQF aan het EQF.

Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs

Het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs is gebaseerd op het Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA), dat is ontwikkeld in het kader van het Bolognaproces. Dit overkoepelende raamwerk beschrijft de bachelor, master en PhD/PDEng in deze termen:

  • leerresultaten (kennis, vaardigheden en bekwaamheden);
  • het aantal ECTS (met uitzondering van de PhD/PDEng).

Het Nederlands kwalificatieraamwerk hoger onderwijs bestaat uit 3 fases:

  • bachelor
  • master
  • PhD

Deze 3 fases komen overeen met de EQF-niveaus 6, 7 en 8. In mei 2018 besloten de ministers van Onderwijs van de EHEA-landen dat short-cycle qualifications (zoals de associate degree) worden toegevoegd aan QF-EHEA-raamwerk.