• Land: Nederland is officieel onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, een zelfstandige staat die bestaat uit nog 3 andere landen: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Aruba, Curaçao en Sint Maarten waren onderdeel van de Nederlandse Antillen tot hun opheffing in 2010. Sindsdien bestuurt Nederland de andere eilanden van de Nederlandse Antillen als (bijzondere) gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Let op: Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel de BES-eilanden genoemd, staan (net als Sint Maarten) beschreven bij het onderwijssysteem van Curaçao.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is grotendeels verantwoordelijk voor de financiering van het onderwijs, bepaalt het algemeen onderwijsbeleid en stelt in grote lijnen de toelatingseisen, structuur en doelstelling van het onderwijs vast. Daarnaast zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) inhoudelijk betrokken bij het hoger onderwijs.
  • Lid Europese Unie: Nederland is sinds 1958 EU-lid. Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Nederlandse gemeenten in het Caribische gebied horen niet bij de EU.
  • Bolognaproces: in september 2003 was de invoering van de bachelor-masterstructuur in het Nederlands hoger onderwijs voltooid. Het hoger onderwijs heeft hiermee een structuur gekregen van 3 fases, maar het onderscheid in oriëntatie (hbo/wo) bestaat nog steeds. Ook is binnen het Nederlands hoger onderwijs het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) ingevoerd. Meer informatie staat op de website van de Europese Hoger Onderwijsruimte (EHEA).
  • Internationale verdragen: Nederland heeft de Lissabon Erkenningsconventie in 2002 ondertekend en in 2008 geratificeerd. Daarnaast heeft Nederland een aantal overeenkomsten ondertekend over de erkenning van studies en diploma’s, met name op Europees niveau. Nederland heeft onder andere met Duitsland en Oostenrijk verdragen afgesloten over de erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs.
  • Benelux-beschikking: op 18 mei 2015 hebben de ministers van Hoger Onderwijs van België, Nederland en Luxemburg het besluit goedgekeurd waardoor bachelor- en masterdiploma’s behaald in Benelux-landen op systeemniveau automatisch worden erkend. Dit betekent dat een bachelor/master in het ene land gelijk is aan een bachelor/master in het andere land. Een diplomahouder krijgt hierdoor juridische zekerheid dat zijn diploma op het juiste niveau wordt erkend. Zie ook: Beschikking van Benelux Comité van Ministers (pdf).
  • Leeftijd leerplicht: 5 tot 16 jaar. Let op: jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben kwalificatieplicht, dit betekent dat ze naar school moeten tot ze een diploma (startkwalificatie) hebben óf 18 jaar zijn.
  • Voertaal onderwijs: voortgezet onderwijs: meestal Nederlands. Er zijn ook scholen die tweetalig onderwijs (tto) aanbieden. Hoger onderwijs: Nederlands of Engels. Het actuele aanbod van Engelstalige opleidingen staat op de website Study in Holland.
  • Schooljaar: augustus tot juli (verschilt per regio).
  • Eindexamens voortgezet onderwijs: mei en juni.
  • Academisch jaar: 1 september tot en met 31 augustus.