10-puntensysteem

Zowel instellingen in het voortgezet als het hoger onderwijs gebruiken een 10-puntensysteem, waarbij een 6 het minimum is om te slagen. In het voortgezet onderwijs wordt een 5,5 afgerond naar een 6. In het hoger onderwijs is een 5,5 soms ook voldoende. De cijfers 1 tot en met 3 en 9 en 10 worden bijna nooit gegeven.

Cijfers Omschrijving
10 Uitmuntend
9 Zeer goed
8 Goed
7 Ruim voldoende
6 Voldoende
5 Bijna voldoende
4 Onvoldoende
3 Zeer onvoldoende
2 Slecht
1 Zeer slecht

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Hogeronderwijsinstellingen maken gebruik van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Hiermee geven zij de studielast van het onderwijs aan:

  • 1 ECTS = 28 uur studie
  • 60 ECTS = 1 jaar studie
  • 1 studiejaar = 42 weken

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide (Engelstalig) van de Europese Commissie.

Bindend studieadvies (BSA)

Studenten in het hoger onderwijs ontvangen aan het einde van hun 1e studiejaar een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat studenten tijdens het 1e jaar een bepaald minimum aan credits (ECTS) moeten behalen om door te kunnen gaan naar het 2e jaar. Bij de meeste hbo- en wo-opleidingen gaat het om 30 of 45 ECTS. Voor een klein aantal opleidingen geldt 60 ECTS als minimum aantal behaalde credits. Wanneer een student niet genoeg ECTS haalt, wordt de inschrijving in principe automatisch beëindigd. Daarna kan de student zich meestal enkele jaren niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding.

Studenten krijgen een propedeuse wanneer ze 60 ECTS behalen. Als ze een opleiding volgen waarvoor een BSA van 45 ECTS per jaar geldt, hoeven ze de propedeuse dus niet in het 1e jaar te halen.