In onderstaande tabel kun je het niveau van Mexicaanse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Mexicaans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met een Mexicaans diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met
Técnico een mbo-diploma niveau 2 of 3
Certificado de terminación de estudios – bachillerato general een havodiploma
Certificado de terminación de estudios - bachiller técnologico een havodiploma
Técnico superior universitario (duur: 2 jaar) een associate degree of 2 jaar hbo
Técnico superior universitario (duur: 3 jaar) Neem contact met ons op voor een diplomawaardering

Licenciada/o

meestal een hbo-bachelor of wo-bachelor, soms 2 jaar wo
Maestra/o meestal een wo-master

Let op:

  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.