• Land: Marokko (le Maroc/المغرب‎), officieel het Koninkrijk Marokko (le Royaume du Maroc/المملكة المغربية). Vanaf het midden van de 19e eeuw tot 1956 was Marokko een kolonie van Frankrijk en Spanje.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het ministerie van Nationaal Onderwijs, Beroepsopleiding, Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي).
  • Leeftijd leerplicht: 6-15 jaar (basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs).
  • Voertaal onderwijs: Marokko heeft 2 officiële talen, Arabisch en Berbers (Tamazight). Arabisch is de voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs. Frans is vanaf de leeftijd van 8 jaar een verplicht vak. In het hoger onderwijs is de voertaal Frans bij alle exacte en technische studierichtingen, en Arabisch bij andere richtingen.
  • Schooljaar: van september tot begin juli.
  • Schoolexamens: in juni (eindexamens bovenbouw voortgezet onderwijs).
  • Academisch jaar: begin september tot eind juni.