Terug naar boven

Documenten voortgezet onderwijs

De documenten van het voortgezet onderwijs bestaan uit:

De studieresultaten staan op de officiële eindexamenlijst. Hoe zwaar een vak meetelt staat aangegeven met een getal.

Documenten hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen reiken diploma’s uit met vakkenoverzichten en cijferlijsten van alle studiejaren met (eventueel) tussentijdse getuigschriften. De president van een staatsinstelling moet diploma’s van erkende privé-instellingen ondertekenen.