Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

Marokkaanse middelbare scholen gebruiken een beoordelingssysteem met een schaal van 0 tot 20:

Cijfers Omschrijving Betekenis
16-20 Très bien Zeer goed
14-15 Bien Goed
12-13 Assez bien Ruim voldoende
10-11 Passable Voldoende
0-9 Insuffisant Onvoldoende

Beoordelingen hoger onderwijs

Hogeronderwijsinstellingen hanteren hetzelfde beoordelingssysteem als het voortgezet onderwijs. Daarnaast maken Marokkaanse hogeronderwijsinstellingen gebruik van het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Het systeem is gebaseerd op 60 studiepunten (credits) per academisch jaar.

Meer informatie over het ECTS staat in de gebruikershandleiding, de ECTS Users’ Guide van de Europese Commissie.