Het hoger onderwijs in Marokko kent accreditatie op 2 niveaus, namelijk accreditatie voor:

  • instellingen; en
  • opleidingen.

Het ministerie verleent de accreditatie van een nieuwe onderwijsinstelling op advies van de Commission National de Coordination de l'Enseignement Supérieur (CNCES).

Deze commissie (CNCES) verleent ook advies over de accreditatie van opleidingen. De accreditatie is 5 jaar geldig. Na een nieuwe evaluatie van de opleiding is een verlenging van 5 jaar mogelijk.

De commissie baseert haar advies op de evaluaties die uitgevoerd worden door het Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ).

Privé-hogeronderwijsinstellingen

Voor privé-hogeronderwijsinstellingen geldt een extra stap in het accreditatieproces. Dit ziet er in zijn geheel als volgt uit:

  • Autorisatie van de instelling door het ministerie (autorisé). Dit betekent dat de onderwijsinstelling toestemming heeft om onderwijs aan te bieden. De instelling heeft voldaan aan alle technische, administratieve en pedagogische eisen.
  • Accreditatie van opleidingen door het Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ). Het ANEAQ voert evaluaties van de opleidingen uit. Op basis daarvan verleent het ministerie de accreditatie.
  • Erkenning van de instelling door de staat (reconnu). Het diploma dat de onderwijsinstelling uitreikt wordt gelijkgesteld aan de nationale diploma’s. Privé-hogeronderwijsinstellingen verstrekken namelijk geen nationaal diploma, maar een eigen instellingsdiploma.

Via Overzicht hogeronderwijsinstellingen kun je Marokkaanse hogeronderwijsinstellingen opzoeken.