Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van het Internationaal Baccalaureaat:
Onderwijssysteem Internationaal Baccalaureaat‌ (145,14 kB)

Diploma's

Internationale scholen kunnen onderwijsprogramma's van het Internationaal Baccalaureaat aanbieden. De programma's bereiden leerlingen van 3 tot 19 jaar voor op toelating tot het hoger onderwijs.

International Baccalaureate Diploma

 • Nederlandse waardering: vwo-diploma (NLQF* 4+/EQF** 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

DP Course result (voorheen Certificate)

 • Nederlandse waardering: deelcertificaten op vwo-niveau.
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: omdat er geen afgerond diploma is behaald, biedt dit in Nederland geen toegang tot het hoger onderwijs.

Career-related Certficate of the International Baccalaureate

 • Nederlandse waardering: minimaal havo met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.

* NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk)
** EQF = European Qualifications Framework (Europees kwalificatieraamwerk)

Ben je een particulier of werk je voor een bedrijf?

Bekijk hoe je een diploma kunt laten waarderen.

Werk je bij een onderwijsinstelling?

Bekijk de mogelijkheden voor diplomawaarderingen voor onderwijsinstellingen.