Pdf met uitgebreide informatie

Download de pdf met uitgebreide informatie over het onderwijssysteem van het Internationaal Baccalaureaat:

Onderwijssysteem Internationaal Baccalaureaat‌ (145,14 kB)

Overzicht Internationaal Baccalaureaat-diploma's

In onderstaand overzicht kun je het niveau van Internationaal Baccalaureaat-diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Internationaal Baccalaureaat-diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Internationaal Baccalaureaat-diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

International Baccalaureate Diploma

 • Vergelijkbaar met: een vwo-diploma (NLQF 4+/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger onderwijs.

DP Course result (voorheen Certificate)

 • Vergelijkbaar met: deelcertificaten op vwo-niveau.
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: omdat er geen afgerond diploma is behaald, biedt dit in Nederland geen toegang tot het hoger onderwijs.

Career-related Certificate of the International Baccalaureate

 • Vergelijkbaar met: minimaal een havodiploma met beroepsgerichte vakken (NLQF 4/EQF 4).
 • Duur van de opleiding: 2 jaar.
 • Soort onderwijs: algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.
 • Functie van het diploma: toelating tot het hoger beroepsonderwijs.