Terug naar boven

Gangbare diploma's voortgezet onderwijs

Wat is de Nederlandse waardering van gangbare diploma's uit het Indiase voortgezet onderwijs?

Gangbare diploma's Nederlandse waardering NLQF-niveau EQF-niveau
Standard X diploma (of een variant daarvan) vmbo-t-diploma 2 2
Diploma van een state board (of een variant daarvan) behaald na een Standard X diploma

meestal een mbo-diploma, niveau 4

4 4
Vocational Standard XII diploma met een voldoende voor 5 relevante vakken

mbo-diploma, niveau 4

4 4
Standard XII diploma (of een variant daarvan) met een voldoende voor 5 relevante vakken havodiploma 4 4
All India Senior School Certificate (CBSE) met een voldoende voor 5 relevante vakken havodiploma 4 4
All India Senior School Certificate (CBSE) met als resultaat A1, A2 of B1 in 5 relevante vakken vwo-diploma 4+ 4
Indian School Certificate (CISCE) met een voldoende voor 5 relevante vakken havodiploma 4 4
Indian School Certificate (CISCE) met als resultaat een gemiddelde van minimaal 75% in 5 relevante vakken vwo-diploma 4+ 4
Migration Cum Transfer Certificate van de Senior Secondary School Examination (NIOS) met een voldoende voor 5 relevante vakken havodiploma 4 4
Migration Cum Transfer Certificate van de Senior Secondary School Examination (NIOS) met als resultaat A, B of C in 5 relevante vakken vwo-diploma 4+

4

Let op:

 • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
 • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
 • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
 • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
 • Informatie over de Nederlandse waarderingen kun je vinden bij onderwijssysteem Nederland.
 • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk. 

Gangbare diploma's hoger onderwijs

Wat is de Nederlandse waardering van gangbare graden en andere diploma's uit het Indiase hoger onderwijs?

Gangbare diploma's Nederlandse waardering NLQF-niveau EQF-niveau
Diploma in General Nursing and Midwifery van een Nursing and Midwifery Board (of een variant daarvan) 2 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hbo 5 5
Bachelor of Arts (Pass)/Bachelor of Science (Pass) 2 jaar van een 3-jarige bacheloropleiding in het wo 5 5
Bachelor of Commerce (Pass) 3 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hbo 5 5
Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Science (Honours) 2 jaar van een 3-jarige bacheloropleiding in het wo 5 5
Bachelor of Computer Applications (BCA) 3 jaar van een 4-jarige bacheloropleiding in het hbo 5 5
Bachelor of Commerce (Honours) bachelorgraad in het hbo 6 6
Bachelor of Arts (Honours)/Bachelor of Science (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling bachelorgraad in het wo 6 6
Bachelor of Commerce (Honours) behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling bachelorgraad in het hbo of wo 6 6
Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology bachelorgraad in het hbo 6 6
Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology behaald met minimaal first class/division aan een topinstelling bachelorgraad in het hbo of wo 6 6
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) bachelorgraad in het wo 6 6
Bachelor of Laws (LL.B.) bachelorgraad in het wo 6 6
Bachelor of Education bachelorgraad (met educatieve minor) in het wo of bachelorgraad in het hbo 6 6
Post Graduate Diploma meestal een post-hbo-kwalificatie of een mastergraad in het hbo 6-7 6-7
General master mastergraad in het hbo of een 1-jarige mastergraad in het wo 7 7
Professional master mastergraad in het hbo of een (1-jarige) mastergraad in het wo 7 7
Dual/integrated master mastergraad in het hbo of een (1-jarige) mastergraad in het wo 7 7
Master of Philosophy mastergraad in het wo 7 7

Let op:

 • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
 • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
 • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
 • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
 • Informatie over de Nederlandse waarderingen kun je vinden bij onderwijssysteem Nederland.