Terug naar boven

Om een Indiaas diploma te kunnen waarderen controleren wij 2 dingen:

Erkenning van de instelling

De University Grants Commission (UGC) stelt bepaalde kwaliteitseisen op voor hoger onderwijs. Als een instelling aan deze eisen voldoet, dan erkent de UGC de instelling. Op de UGC-website staan diverse overzichten van erkende instellingen:

Accreditatie van de instelling en opleiding

Of een opleiding is geaccrediteerd kun je controleren op de website van een accreditatieorganisatie. De UGC besloot dat vanaf 2013 accreditatie voor alle hogeronderwijsinstellingen verplicht is. Accreditatieorganisaties die goedgekeurd zijn door de Indiase overheid:

 • All India Council of Technical Education (AICTE)
 • Distance Education Bureau (DEB)
 • Professional councils
 • National Assessment and Accreditation Council (NAAC)

All India Council of Technical Education (AICTE)

Instellingen die technische opleidingen aanbieden moeten geaccrediteerd zijn door de All India Council of Technical Education (AICTE). Op de AICTE-website staat een overzicht van geaccrediteerde instellingen.

Veel Institutes of National Importance vallen onder de AICTE. Alle Institutes of National Importance noemen wij in deze beschrijving topinstellingen, net als de instellingen met het hoogste NAAC-accreditatieniveau.

Distance Education Bureau (DEB)

Opleidingen die via afstandsonderwijs worden aangeboden, moeten geaccrediteerd zijn door het Distance Education Bureau (DEB). Soms mag een instelling alleen bepaalde opleidingen aanbieden via afstandsonderwijs. Het is ook mogelijk dat een instelling alle opleidingen via afstandsonderwijs mag aanbieden. De accreditatie is altijd voor een beperkte periode. Op de DEB-website staan overzichten van geaccrediteerde opleidingen per instelling.

Professional councils

Professional councils zijn instanties die verbonden zijn aan de UGC. Zij bepalen bijvoorbeeld welke instellingen opleidingen mogen aanbieden voor gereglementeerde beroepen en bepaalde onderwijssectoren. Voorbeelden van professional councils zijn de hierboven genoemde AICTE en DEB.

Op de UGC-website staat een overzicht van alle professional councils. Op de website van een professional council staat altijd een overzicht van instellingen en de opleidingen die zij mogen aanbieden. Bij het waarderen van een Indiaas diploma is het belangrijk om de instelling en opleiding op te zoeken op de website van de professional council.

National Assessment and Accreditation Council (NAAC)

Wil je een diploma waarderen van een opleiding die niet valt onder AICTE, DEB of een Professional Council? Dan moet de instelling geaccrediteerd zijn door de National Assessment and Accreditation Council (NAAC).

Op de NAAC-website staat een database waarin je kunt opzoeken of een instelling geaccrediteerd is. In de database staat ook de volgende informatie:

 • de ingangsdatum van de accreditatie;
 • het niveau van de accreditatie.

Ingangsdatum van de accreditatie

De accreditatie van de NAAC is 5 jaar geldig. Aan de hand van de ingangsdatum van de accreditatie kun je dus vaststellen of de accreditatie nog geldig is.

Het niveau van de accreditatie

De NAAC geeft niet alleen aan of een instelling is geaccrediteerd, maar ook welk accreditatieniveau de instelling heeft. Instellingen met het hoogste accreditatieniveau hebben een hoger onderwijsniveau dan instellingen met een lager accreditatieniveau. Een instelling met het hoogste NAAC-accreditatie-niveau noemen wij in deze beschrijving een topinstelling.

NAAC-accreditatieniveau controleren

De NAAC heeft regelmatig haar beoordelingssysteem gewijzigd. Daarom kan een bepaald niveau het ene jaar het hoogste zijn, terwijl dat in een ander jaar niet zo is. Je kunt dit niet controleren in hun database, omdat daar alleen de huidige niveaus staan. Om te controleren welk niveau een instelling had, volg je deze stappen:

 • Ga naar de NAAC-site
 • Zoek de instelling (voer de naam in).
 • Kijk naar de afstudeerdatum op het diploma.
 • Kijk welk NAAC-accreditatieniveau de instelling had op de afstudeerdatum.
 • Kijk wanneer dat NAAC-accreditatieniveau is ingegaan (EC date).
 • Kijk in de onderstaande tabel of dat het hoogste NAAC-accreditatieniveau was op de EC date. Zo ja, dan was de instelling op de afstudeerdatum een topinstelling.
NAAC-accreditatieniveau
EC date Augustus 2001 t/m maart 2002 April 2002 t/m maart 2007 April 2007 t/m juni 2016 Vanaf juli 2016
Hoogste accreditatieniveau A+++++ of een 5 A++ A A++

Situatie vóór 2013

Wil je een diploma waarderen dat uitgereikt is vóór 2013? Dan doorloop je dezelfde stappen als bij 'NAAC-accreditatieniveau controleren'. Er is 1 uitzondering: de NAAC-accreditatie hoef je alleen te checken om te bepalen of je te maken hebt met een topinstelling of niet. Accreditatie door de NAAC was vóór 2013, in tegenstelling tot nu, niet verplicht voor onderwijs dat niet onder AICTE, DEB of de professional councils valt.