• Accreditatie: een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid van dat land aangewezen zijn. Lees meer over accreditatie in het EAR handboek (eManual, alleen in het Engels).
 • Autonomous college: een hogeronderwijsinstelling die aan een universiteit/universitaire instelling is verbonden of onderdeel is daarvan. De universiteit/universitaire instelling reikt de diploma’s uit.
 • Board: een bestuur waaraan middelbare scholen en sommige andere instellingen verbonden zijn. Binnen het voortgezet onderwijs moeten leerlingen naast schoolexamens voor een aantal vakken examens doen van dit bestuur. Het bestuur reikt de diploma’s uit, voor de onderbouw (Standard X diploma) en de bovenbouw (Standard XII diploma) van het voortgezet onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor mbo-opleidingen.
 • College: een hogeronderwijsinstelling die aan een universiteit/universitaire instelling is verbonden of onderdeel is daarvan. De universiteit/universitaire instelling reikt de diploma’s en cijferlijsten uit.
 • Doorstroomrecht: de mogelijkheid om verder te gaan met een vervolgopleiding, soms met vrijstellingen voor een aantal vakken of een periode.
 • Duur: de nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.
 • EQF: European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk). Het EQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Zie voor meer informatie de website van Europass.
 • Erkenning: de overheid van een land geeft een officiële status aan een onderwijsinstelling en/of opleiding. Als de overheid een onderwijsinstelling erkent, zijn alle opleidingen van die instelling meestal ook erkend. Soms is de erkenning geregeld op opleidingsniveau. Dit betekent dat de overheid niet alleen de onderwijsinstelling, maar ook de opleiding moet erkennen. Wij waarderen alleen diploma’s van erkende instellingen en erkende opleidingen. Lees meer over erkenning in het EAR handboek (eManual, alleen in het Engels).
 • Gereglementeerd beroep: een beroep waarvoor je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om het te mogen uitoefenen.
 • NLQF: Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk). Het NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
 • Postgraduate-opleiding: een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van bijvoorbeeld een bachelorgraad.
 • Topinstelling: een hogeronderwijsinstelling met het hoogste NAAC-accreditatieniveau of met de status Institute of National Importance.
 • Undergraduate-opleiding: een opleiding op het niveau van een associate degree of een bachelorgraad.