Het kwalificatieraamwerk van Ierland heet het National Framework of Qualifications (NFQ). Het NFQ kent 10 niveaus, vanaf het voortgezet onderwijs tot aan het doctoraat.

Het NFQ is gekoppeld aan het Europese kwalificatieraamwerk (EQF). QQI is als organisatie verantwoordelijk is voor het toezicht op het kwalificatieraamwerk en de voorlichting erover.

Meer informatie over het NFQ kun je vinden op de website van Quality and Qualifications Ireland (QQI).