Terug naar boven

Documenten voortgezet onderwijs

Met het volgende document kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het voortgezet onderwijs hebben afgerond:

Alleen de State Examinations Commission (SEC) mag Leaving Certificates uitreiken.

Voorlopige examenresultaten

Met voorlopige examenresultaten (provisional results) mogen studenten zich aanmelden voor een opleiding in Ierland of in het buitenland. De State Examinations Commission (SEC) reikt in augustus het Statement of Provisional Results uit. In de maanden daarna kunnen leerlingen bezwaar maken tegen de uitkomsten. In november of december reikt de SEC het Leaving Certificate uit met de definitieve resultaten.

Documenten hoger onderwijs

Met de volgende documenten kunnen studenten bewijzen dat ze een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond:

  • het diploma; en
  • een vakkenoverzicht met studie- en examenresultaten.

Diploma’s en vakkenoverzichten zijn meestal in het Engels. Diploma’s van de National University of Ireland worden in het Latijn en in het Engels (tegen betaling) uitgereikt.

De resultaten van studenten van het University College Dublin kun je controleren in het academic transcript (vakkenoverzicht). In dit vakkenoverzicht staat een link naar hun database. Daar open je dan het transcript van de student.

Wie mogen documenten uitreiken?

De universiteiten mogen graden (degrees) uitreiken, zoals bachelors en masters. De National University of Ireland (NUI) reikt ook graden uit voor 3 instellingen die dat zelf niet mogen doen. Het gaat om deze instellingen:

  • Royal College of Surgeons in Ireland;
  • Institute of Public Administration;
  • Uversity (in de periode 2013-2017).

Universiteiten, Institutes of Technology en de QQI reiken diploma’s uit die studenten aan non-degree-opleidingen behalen. Bijvoorbeeld het Level 6 Advanced Certificate en het Higher Certificate.

Diplomasupplement

Ierse instellingen voor hoger onderwijs gebruiken het internationaal diplomasupplement niet altijd. Ze geven meestal wel een vakkenoverzicht (academic transcript) met de behaalde studie- en examenresultaten.

Meer informatie over het Diploma Supplement (DS) staat op de Europass-website, inclusief voorbeelden van diplomasupplementen.