In onderstaande tabel kun je het niveau van Franse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Frans diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met een Frans diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma CNC EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Diplôme national du brevet - - ruim 3 jaar algemeen vormend voortgezet onderwijs - -
Diplôme du baccalauréat général 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diplôme du baccalauréat technologique 4 4 meestal een vwo-diploma, soms een havodiploma 4+/4 4
Diplôme du baccalauréat professionnel 4 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Brevet de Technicien Supérieur 5 5 een associate degree of 2 jaar hbo 5 5
Diplôme Universitaire de Technologie 5 5 een associate degree of 2 jaar hbo 5 5
Licence 6 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Licence professionnelle 6 6 een hbo-bachelor of wo-bachelor 6 6
Bachelor Universitaire de Technologie 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Diplôme de Grande École 7 7 een hbo-master of wo-master 7 7
Master 7 7 een hbo-master of wo-master 7 7

Let op:

  • Het EQF-niveau of NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.