Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs gebruiken scholen een beoordelingssysteem van 0% tot 100%. Een resultaat van 75% of hoger is een voldoende (passing grade). Resultaten van 65% en lager staan allemaal als 65% op de cijferlijst.

Beoordelingen hoger onderwijs

In het Filipijnse hoger onderwijs kunnen de beoordelingssystemen per onderwijsinstelling verschillen. Er is geen nationaal beoordelingssysteem. De onderwijsinstellingen geven op de cijferlijsten informatie over het gebruikte beoordelingssysteem.

De University of the Philippines (UP) gebruikt bijvoorbeeld het volgende beoordelingssysteem:

Cijfer In woorden Betekenis
1.0 excellent uitstekend
1.25 excellent uitstekend
1.5 very good zeer goed
1.75 very good zeer goed
2.0 good goed
2.25 good goed
2.5 satisfactory ruim voldoende
2.75 satisfactory ruim voldoende
3.0 pass voldoende
4.0 conditional matig
5.0 failure slecht
Inc incomplete onvolledig

Op cijferlijsten staan vaak ook afkortingen. We geven hieronder een paar voorbeelden.

Afkorting In woorden Betekenis
NC no credit vak zonder studiepunt
NG no grade geen cijfer
INC incomplete mark het vak is niet afgerond