Terug naar boven

Kwaliteitszorg bestaat in het Filipijnse hoger onderwijs uit het volgende:

Toestemming van de CHED

Privé-onderwijsinstellingen moeten toestemming vragen bij de Commission on Higher Education (CHED) voor iedere opleiding. Ze krijgen eerst een tijdelijke vergunning (initial permit) voor 2 jaar. Daarna krijgen ze een verlenging van 1 jaar. Als de opleiding tijdens de verlenging voldoet aan de minimumeisen van de CHED, dan erkent de CHED daarna de opleiding. Dit heet Government Recognition (GR). Je kunt op de CHED-website een overzicht van erkende undergraduate-opleidingen vinden. Je ziet achter een erkende opleiding meestal ‘GR’ staan.

Let op:

De algemene CHED-website is niet altijd bereikbaar. Je kunt dan het volgende doen:

  • Zoek op in welke Filipijnse regio de hogeronderwijsinstelling ligt. Soms staat dit op de website van de onderwijsinstelling of onderwijsdocumenten. En anders zoek je op in welke stad de instelling ligt en bij welke regio die stad hoort.
  • Zoek dan de website op van het CHED-kantoor van die regio. Die doet het vaak wel. De CHED heeft verschillende regionale kantoren.
  • Op de website van het regionale CHED-kantoor staat meestal een overzicht van opleidingen per hogeronderwijsinstelling.

Uitzondering

Openbare onderwijsinstellingen hoeven geen toestemming te vragen bij de CHED. Zij hoeven alleen hun opleidingen te registreren bij de CHED. Deze opleidingen staan ook in het overzicht op de CHED-website. Het zijn erkende opleidingen, ook al staat er geen ‘GR’ achter.

Richtlijnen van de CHED

In het document Policies, Standards and Guidelines (PSG’s) zijn voor iedere opleiding richtlijnen vastgelegd, bijvoorbeeld voor de inhoud van de opleiding (curriculum). De CHED publiceert zo’n document als CHED Memorandum Order (CMO). Op de CHED-website staan ook voorbeelden van curricula van een klein aantal bacheloropleidingen.

Accreditatie door particuliere organisaties

Hogeronderwijsinstellingen kunnen hun opleidingen laten accrediteren door particuliere organisaties. Dit is niet verplicht. De Federation of Accrediting Agencies of the Philippines (FAAP) controleert de particuliere organisaties voor accreditatie. Er zijn er 3 in de Filipijnen:

Let op:

Accreditatie is niet verplicht, maar onderwijsinstellingen kunnen er wel hun voordeel mee doen. Een geaccrediteerde opleiding krijgt een accreditatieniveau (Level I, II, III of IV). Hoe hoger het accreditatieniveau, hoe meer voordelen. Vanaf accreditatieniveau 1 (Level I) hoeven onderwijsinstellingen bijvoorbeeld geen SO-nummer voor die opleiding aan te vragen bij de CHED.