Leerlingen met het European Baccalaureate Certificate hebben in principe toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. De Nederlandse hogeronderwijsinstellingen beslissen uiteindelijk wie ze wel of niet toelaten.