De Lissabon Erkenningsconventie is het verdrag over de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs in de Europese regio. Deze werd in 1997 opgesteld door de Raad van Europa en Unesco. Het doel is om eerlijke erkenning te bevorderen tussen de partijen die de conventie hebben bekrachtigd.

Wij vergelijken buitenlandse diploma's met Nederlandse diploma's volgens de principes van de Lissabon Erkenningsconventie. Een praktische uitwerking van deze uitgangspunten vind je in het Europese EAR manual (alleen in het Engels).