• Europees Baccalaureaat: het Europees Baccalaureaat is het diploma dat Europese Scholen uitreiken aan alle geslaagde leerlingen. Het getuigschrift biedt in principe toegang tot universiteiten van alle landen van de Europese Unie (EU).
  • Ontstaan: ambtenaren van de Europese Gemeenschap (uit 6 verschillende lidstaten) namen het initiatief om een school op te richten voor hun kinderen. In 1953 opende de eerste Europese School haar deuren in Luxemburg. De missie van de Europese Scholen is meertalig en multicultureel kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs.
  • Verantwoordelijk voor Europese Scholen: de regeringen van de EU-lidstaten controleren de scholen. Officieel zijn de Europese Scholen openbaar en gratis voor kinderen van EU-medewerkers en voor kinderen van de leerkrachten en het administratief personeel van de scholen. Voor anderen zijn er toelatingseisen en schoolkosten. Er zijn 13 Europese Scholen in 6 verschillende landen.
  • Rechten: de Raad van Bestuur van de Europese Scholen bestaat uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaatdelegaties zoals vastgelegd in een Europees Statuut. De juridische basis voor het Statuut van de Europese Scholen ligt in de Convention defining the Statute of the European Schools. Hierin staat dat het diploma, het Europees Baccalaureaat, dezelfde rechten biedt als het nationale diploma dat in eigen land toegang geeft tot universitair onderwijs.
  • Onderwijs: leerlingen volgen lessen meestal in hun moedertaal, of in hun eerste vreemde taal wanneer er geen taalgroep is van de moedertaal (Students Without a Language Section, SWALS). Alle taalgroepen volgen het curriculum van de Europese School.
  • Leeftijd leerplicht: afhankelijk van het verblijfsland.
  • Voertaal: moedertaal (of eerste vreemde taal).
  • Duur schooljaar: van september tot begin juli.