In onderstaande tabel kun je het niveau van Europees Baccalaureaat-diploma vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een Europees Baccalaureaat-diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Europees Baccalaureaat-diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
European Baccalaureate Certificate een vwo-diploma 4+ 4

Let op:

  • NLQF=Dutch Qualifications Framework(Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF=European Qualifcations Framework(Europees kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.