Sinds 2018 is het beoordelingssysteem van de Europese Scholen geleidelijk veranderd. Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 doen de eerste leerlingen eindexamen volgens het nieuwe beoordelingssysteem.

Nieuw beoordelingssysteem

Met het nieuwe beoordelingssysteem gebruiken scholen een schaal van 0-10, waarbij het cijfer 5 de laagste voldoende is. Op diploma’s die vóór het schooljaar 2020-2021 zijn behaald, geldt het cijfer 6 als laagste voldoende.

Let op: de verandering in het beoordelingssysteem betekent niet dat de eisen voor het behalen van een voldoende minder hoog zijn. Voor het nieuwe cijfer 5 gelden dezelfde eisen als hiervoor voor het cijfer 6 golden.

In het nieuwe systeem is het bereik van negatieve beoordelingen (0-4.9) even groot als dat van positieve beoordelingen (5-10). Het nieuwe systeem zorgt er ook voor dat scholen de voldoendes in meer detail kunnen uitdrukken. Zo er is bijvoorbeeld onderscheid tussen voldoende en ruim voldoende.

Het nieuwe beoordelingssysteem lijkt nu meer op de systemen van andere middelbare scholen in Europa.

Cijfer Beoordeling Betekenis
9.00-10 Excellent Uitstekend
8.00-8.99 Very good Zeer goed
7.00-7.99 Good Goed
6.00-6.99 Satisfactory Ruim voldoende
5.00-5.99 Sufficient Voldoende
3.00-4.99 Failed (weak) Onvoldoende (zwak)
0.00-2.99 Failed (very weak) Onvoldoende (zeer zwak)

Meer informatie over het nieuwe beoordelingssysteem kun je vinden op de website van Schola Europaea.