Het basisonderwijs (primary education) heeft 5 klassen (P1-P5) voor 6- tot en met 10-jarigen. Leerlingen krijgen de volgende vakken, waarbij de nadruk ligt op de eerste 3 vakken:

  • moedertaal of eerste taal (L1)
  • wiskunde
  • eerste vreemde taal (L2)
  • kunst
  • muziek
  • lichamelijke opvoeding
  • wereldoriëntatie
  • religie of ethiek

In P3-P5 zijn er ook ‘Europese Uren’ waarin kinderen van verschillende nationaliteiten (en taalgroepen) elkaar leren kennen via diverse activiteiten.