In onderstaande tabel kun je het niveau van diploma's uit Ethiopië vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit Ethiopië kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland of een ander EU-land.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit Ethiopië kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma ENQF Vergelijkbaar met
Ethiopian General Secondary Education Certificate
(vóór 2021)
2 een vmbo-t-diploma

Secondary School Leaving Examination met:

  • minimaal 6 vakken met een resultaat van 50 of hoger; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335.

(vanaf 2021)

Access 3 een havodiploma

Ethiopian University Entrance Examination Certificate met:

  • minimaal 6 vakken met een resultaat van 50 of hoger; en
  • een totaalscore (total) van minimaal 335.

(vóór 2021)

Access 3 een havodiploma
TVET Certificate Level V 5 Neem contact met ons op voor een diplomawaardering.
Bachelor of Arts 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Business 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Science (duur: 3 of 4 jaar) 6 een hbo-bachelor of 2 jaar wo
Bachelor of Laws 6 een wo-bachelor
Bachelor of Pharmacy 6 een wo-bachelor
Bachelor of Science (duur: 5 jaar) 6 meestal een wo-bachelor, soms een hbo-bachelor
Doctor of Medicine 6 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde
Doctor of Veterinary Medicine 6 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding diergeneeskunde
Master met minimaal een 3- of 4-jarige bachelor als toelatingseis 7 een hbo-master of een 1-jarige wo-master
Master met een 5-jarige bachelor als toelatingseis 7 een hbo-master of wo-master

Let op:

  • ENQF: Ethiopian National Qualifications Framework.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma's kun je vinden via onze webpagina's over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB vergelijkt buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De vergelijking kan anders zijn wanneer SBB het diploma bekijkt voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.