In onderstaande tabel kun je het niveau van Duitse diploma's vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald Duits diploma kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland of een ander EU-land.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je Duitse diploma kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma DQR EQF Vergelijkbaar met NLQF EQF
Abschluss-zeugnis der Klasse 10 der Hauptschule 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Mittlere Reife 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Mittlerer Schulabschluss 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Realabschluss 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Sekundarabschluss I 3 3 een vmbo-t-diploma 2 2
Fachhochschulreife 4 4 een havodiploma 4 4
Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diplom-Vorprüfungszeugnis - - 1½ tot 2 jaar hbo 5 5
Zwischenprüfungszeugnis - - 2 jaar wo - -
Bachelor van een Fachhochschule 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Diplom van een Fachhochschule 6 6 een hbo-bachelor 6 6
Bachelor van een wo-instelling 6 6 een wo-bachelor 6 6
Diplom van een wo-instelling 7 7 een wo-master 7 7
Magister 7 7 een wo-master 7 7
Master van een Fachhochschule 7 7 een hbo-master 7 7
Master van een wo-instelling 7 7 een wo-master 7 7
Staatsprüfung - - Neem contact met ons op voor een diplomawaardering - -

Let op:

  • Het EQF/NLQF-niveau zegt iets over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Het zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
  • SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.