Diploma's Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
Vocational senior middle school graduation certificate een mbo-diploma, niveau 2 of 3 2 of 3 2 of 3
Senior middle school graduation certificate een havodiploma 4 4
Graduation certificate behaald na een 2-jarige zhuanke-opleiding 2 jaar hbo 5 5
Graduation certificate behaald na een 3-jarige zhuanke-opleiding 3 jaar hbo 5 5
Bachelor degree certificate een bachelorgraad in het hbo of 2 jaar wo 6 6
Bachelor degree certificate behaald aan een Project 211-instelling of een First Class University een bachelorgraad in het hbo of wo 6 6
Master degree certificate een mastergraad in het hbo of wo 7 7

Let op:

  • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Informatie over de Nederlandse waarderingen kun je vinden bij onderwijssysteem Nederland.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.