• Land: China, officiële naam: Volksrepubliek China (People’s Republic of China). In 1949 riep Mao Zedong de Volksrepubliek China uit. Tussen 1977 en 1980 kreeg het Chinese onderwijssysteem zijn huidige vorm. De totale duur van het basisonderwijs en het algemeen vormend voortgezet onderwijs werd vastgesteld op 12 jaar. Er kwam een nationaal toelatingsexamen voor het hoger onderwijs. Universiteiten startten met 4-jarige bacheloropleidingen en 3-jarige masteropleidingen.
  • Verantwoordelijk voor onderwijs: het Chinese onderwijssysteem staat onder toezicht van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie maakt het beleid, waarna de provinciale onderwijsbureaus het uitvoeren.
  • Internationale verdragen: in 2005 werd een erkenningsverdrag tussen Nederland en China getekend. In het document staan afspraken over de toelating van Chinese studenten tot het Nederlandse hoger onderwijs en de toelating van Nederlandse studenten in het Chinese hoger onderwijs.
  • Leeftijd leerplicht: 6 tot 15 jaar.
  • Voertaal onderwijs: basis- en voortgezet onderwijs: Mandarijn of een minderheidstaal (van erkende minderheden). Hoger onderwijs: alleen Mandarijn.
  • Schooljaar: september tot juli, 41 studieweken, waarvan 11 weken vakantie.
  • Eindexamens voortgezet onderwijs: het provinciaal eindexamen (general ability test) is 2 keer per jaar.
  • Academisch jaar: september tot juli, 2 semesters van 20 weken.