Terug naar boven

Beoordelingen voortgezet onderwijs

In totaal moet een leerling 144 credits behalen om het voortgezet onderwijs af te ronden:

  • 116 credits voor verplichte vakken
  • 28 credits voor keuzevakken.

Een vak bestaat uit modules van 36 studie-uren, die staan voor 2 credits. Alleen de modules van de kunstvakken en lichamelijke opvoeding hebben slechts 1 credit.

Per verplicht vak zijn er 100 punten te behalen. Voor de keuzevakken soms minder, dit verschilt per provincie. Deze punten worden vervolgens omgezet in een letter: A, B, C of D. De punten 0-59 worden een D en de D betekent een onvoldoende.

General ability test

De resultaten van het eindexamen worden weergegeven met pass (合格 hege) of fail (不合格 buhege) of met de scores A, B, C, D of E. Een score D is de laagst haalbare voldoende en een score E is onvoldoende.

Gaokao-scores

De totaalscore voor het gaokao is 750 punten in de meeste provincies. Uitzonderingen zijn de scores in deze 2 provincies:

  • Jiangsu (480 punten);
  • Shanghai (660 punten).

Toelating tot bacheloropleidingen

De betere universiteiten vragen een gaokao-score vanaf 550 punten voor toelating tot een bacheloropleiding. Deze score kan verschillen per jaar. De toelatingsscores voor de zhuanke-opleidingen liggen lager dan die voor de bacheloropleidingen. Bekijk een overzicht van de minimale gaokao-scores die studenten moeten behalen voor toelating tot het hoger onderwijs.

Beoordelingen hoger onderwijs

In het hoger onderwijs gebruiken de instellingen een 100-puntensysteem. Er is geen landelijk credit-systeem. Het aantal credits dat een student nodig heeft voor het afronden een bacheloropleiding kan dan ook sterk verschillen. Per instelling loopt het uiteen van ongeveer 130 tot 240.