Accreditatie

Een organisatie controleert en beoordeelt de kwaliteit van onderwijs. Meestal is de accreditatie voor een paar jaar geldig. In sommige landen is accreditatie verplicht, in andere landen is het vrijwillig. De overheid van een land wijst vaak 1 of meerdere organisaties aan die verantwoordelijk zijn voor het accrediteren van instellingen en/of opleidingen. Daarnaast zijn er ook particuliere accreditatieorganisaties. Wij vermelden en raadplegen (bij diplomawaarderingen) alleen accreditatieorganisaties die door de overheid van dat land aangewezen zijn. Lees meer over accreditatie in het EAR manual (alleen in het Engels).

Duur

De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.

EQF

European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk). Het EQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. Zie voor meer informatie de website van Europass.

Erkenning

De overheid van een land geeft een officiële status aan een onderwijsinstelling en/of opleiding. Als de overheid een onderwijsinstelling erkent, zijn alle opleidingen van die instelling meestal ook erkend. Soms is de erkenning geregeld op opleidingsniveau. Dit betekent dat de overheid niet alleen de onderwijsinstelling, maar ook de opleiding moet erkennen. Wij waarderen alleen diploma’s van erkende instellingen en erkende opleidingen. Lees meer over erkenning in het EAR manual (alleen in het Engels).

Postgraduate-opleiding

Een opleiding in het hoger onderwijs na afronding van bijvoorbeeld een bachelorgraad.

NLQF

Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk). Het NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Undergraduate-opleiding

Een 1e opleiding in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld een opleiding voor een associate degree of bachelorgraad.