Gangbare diploma's CFC-niveau EQF-niveau Nederlandse waardering NLQF-niveau EQF-niveau
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement professionnel 4 4 mbo-diploma niveau 4 4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement artistique/technique 4 4 vwo-diploma, soms havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+/4 4
Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement général 4 4 vwo-diploma 4+ 4

Grade de Bachelier (professionnalisant/de type court)

6 6 bachelorgraad in het hbo 6 6
Bachelier de spécialisation 6 6 bachelorgraad in het hbo 6 6
Grade de Bachelier (de transition/de type long) 6 6 bachelorgraad in het wo 6 6
Grade de Master 7 7 mastergraad in het wo 7 7
Master de spécialisation 7 7 mastergraad in het wo 7 7

Let op:

  • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
  • CFC = Cadre francophone des certifications.
  • NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk.
  • EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Informatie over de Nederlandse waarderingen kun je vinden bij onderwijssysteem Nederland.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk.