Basisonderwijs

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in Wallonië en Brussel. Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisschool nog 6 jaar.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs (enseignement secondaire) duurt 6 jaar. De uitzondering is het beroepsgericht voortgezet onderwijs, dat 7 jaar duurt. Leerlingen sluiten het voortgezet onderwijs af met het Certificat d’enseignement secondaire supérieur. Dit diploma biedt toegang tot elke vorm van hoger onderwijs in Wallonië en Brussel.

Voor dit diploma moeten leerlingen examen doen in 1 van de 4 richtingen, de zogenaamde enseignements:

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

De richting enseignement général bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken.
  • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement général.

Het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement général is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma.

Algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs

De richtingen enseignement artistique en enseignement technique bestaan uit algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken (enseignement artistique) of praktische vakken (technisch/economisch/administratief, enseignement technique). De kunst- of praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
  • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement technique of enseignement artistique.

Veel leerlingen van de richting enseignement artistique of enseignement technique stromen door naar aansluitend hoger onderwijs. Meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en zijn de diploma’s in de richting enseignement artistique of enseignement technique qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot en is het niveau vergelijkbaar met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement artistique of enseignement technique is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

Beroepsgericht voortgezet onderwijs

De richting enseignement professionnel (beroepsonderwijs) bestaat uit beroepsgericht onderwijs.

  • Duur: 7 jaar.
  • Inhoud: beroepsgerichte, praktische onderwijsvorm die soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat.
  • Diploma: Certificat d’enseignement secondaire supérieur, richting enseignement professionel.

Het Certificat d’enseignement secondaire supérieur in de richting enseignement professionel is qua niveau vergelijkbaar met een mbo-diploma op niveau 4. 

Let op: deze waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of voor werk (niet voor toelating tot het hoger onderwijs).