Gangbare diploma's  VKS-niveau EQF-niveau Nederlandse waardering NLQF-niveau EQF-niveau
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) 4 4 mbo-diploma niveau 4 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO)/Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 4 4 vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 4 4 vwo-diploma 4+ 4
Diploma van Gegradueerde (HBO5) 5 5 associate degree (hbo) 5 5
Bachelor behaald na een professioneel gerichte bacheloropleiding of bachelor na bacheloropleiding 6 6 bachelorgraad in het hbo 6 6
Bachelor behaald na een academisch gerichte bacheloropleiding 6 6 bachelorgraad in het wo 6 6
Master behaald na een  masteropleiding of master na masteropleiding 7 7 mastergraad in het wo 7 7

Let op:

  • Dit is een globaal advies waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
  • VKS = Vlaams kwalificatieraamwerk.
  • NLQF = Dutch Qualifications Framework (Nederlands kwalificatieraamwerk).
  • EQF = European Qualifcations Framework (Europees kwalificatieraamwerk).
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond. 
  • Informatie over de Nederlandse waarderingen kun je vinden bij onderwijssysteem Nederland.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.