Basisonderwijs

Met ingang van september 2020 zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig in Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap). Na een verplicht jaar kleuteronderwijs duurt de basisonderwijs nog 6 jaar.

  Voortgezet onderwijs

  Het voortgezet onderwijs heet in Vlaanderen secundair onderwijs of middelbaar onderwijs. Leerlingen sluiten het secundair onderwijs af met het Diploma van Secundair Onderwijs. Dit diploma biedt toelating tot elke vorm van hoger onderwijs in Vlaanderen.

  Voor dit diploma moeten leerlingen examen doen in 1 van de 4 richtingen, ook wel onderwijsvormen genoemd:

  Algemeen vormend voortgezet onderwijs

  De richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) in Vlaanderen bestaat uit algemeen vormend voortgezet onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO).

  Het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma.

  Algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs

  De richtingen Technisch Secundair Onderwijs (TSO) en Kunstsecundair Onderwijs (KSO) bestaan uit algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs.

  • Duur: 6 jaar.
  • Inhoud: algemeen vormende vakken en kunstvakken (KSO) of praktische vakken (technisch/economisch/administratief, TSO). De kunst- of praktische vakken vormen vaak een klein percentage van het totale vakkenpakket.
  • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO) of Technisch Secundair Onderwijs (TSO).

  Veel leerlingen van de richting KSO of TSO stromen door naar aansluitend hoger onderwijs. Meestal is het aandeel algemeen vormende vakken groot en zijn de diploma’s in de richting KSO of TSO qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma. Bij sommige vakkenpakketten is het aandeel beroepsgerichte vakken groot en is het niveau vergelijkbaar met een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

   Het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO) of Technisch Secundair Onderwijs (TSO) is qua niveau vergelijkbaar met een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken.

   Beroepsgericht voortgezet onderwijs

   De richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) bestaat uit beroepsgericht onderwijs.

   • Duur: 7 jaar.
   • Inhoud: beroepsgericht, praktisch onderwijs, waarbij het lesrooster soms voor meer dan de helft uit stages en praktijk bestaat.
   • Diploma: Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO).

   Na 6 jaar onderwijs in de richting BSO ontvangen leerlingen een getuigschrift. Pas na afronding van het 7e jaar behalen leerlingen het Diploma van Secundair Onderwijs.

   Het Diploma van Secundair Onderwijs in de richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is qua niveau vergelijkbaar met een mbo-diploma op niveau 4.

   Let op: deze waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk (niet voor toelating tot het hoger onderwijs).

   Studierichtingen secundair onderwijs

   Binnen het ASO, KSO, TSO en BSO zijn er ook verschillende studierichtingen. Meer informatie over deze studierichtingen in het secundair onderwijs staat op de website van de Vlaamse overheid.