In onderstaande tabel kun je het niveau van diploma's uit Vlaamstalig België vinden. Je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Werken in Nederland

Wil je weten of je met een bepaald diploma uit Vlaamstalig België kunt werken in Nederland? Ga dan naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.

Studeren in Nederland

Wil je weten of je met je diploma uit Vlaamstalig België kunt studeren in Nederland? Ga dan naar Studeren in Nederland met een buitenlands diploma.

Diploma VKS-niveau EQF-niveau Vergelijkbaar met NLQF-niveau EQF-niveau
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs (BSO) 4 4 een mbo-diploma niveau 4 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Kunst Secundair Onderwijs (KSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 4 4 een vwo-diploma, soms een havodiploma met beroepsgerichte vakken 4+ of 4 4
Diploma van Secundair Onderwijs, richting Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 4 4 een vwo-diploma 4+ 4
Diploma van Gegradueerde (HBO5) 5 5 een associate degree (hbo) 5 5

Bachelor behaald via een professioneel gerichte bacheloropleiding

6 6 een bachelor in het hbo 6 6
Bachelor behaald via een bachelor na bacheloropleiding 6 6 een bachelor in het hbo 6 6
Bachelor via een academisch gerichte bacheloropleiding 6 6 een bachelor in het wo 6 6
Master via een masteropleiding 7 7 een master in het wo 7 7
Master via een master na masteropleiding 7 7 een master in het wo 7 7

Let op:

  • VKS = Vlaams nationaal kwalificatieraamwerk.
  • NLQF = Nederlands kwalificatieraamwerk.
  • EQF = Europees kwalificatieraamwerk.
  • Het EQF/NLQF-niveau zegt niet zozeer iets over de studie-inspanning of -inhoud, maar wel over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.
  • Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
  • SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan afwijken wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.