Het Vlaamse kwalificatieraamwerk (VKS) bestaat uit 8 kwalificatieniveaus:

  • Niveau 1: lager onderwijs.
  • Niveau 2: 4 jaar secundair (voortgezet) onderwijs.
  • Niveau 3: getuigschrift behaald na 6 jaar BSO.
  • Niveau 4: Diploma van Secundair Onderwijs.
  • Niveau 5: Gegradueerde (voorheen HBO5).
  • Niveau 6: Bachelor.
  • Niveau 7: Master.
  • Niveau 8: Doctor.

Meer informatie staat op website over de Vlaamse kwalificatiestructuur.